TOP BASSET

 
TOP BASSET - EXTERIÉR

Pravidlá súťaže:

Súťaž sa vypisuje samostatne pre každé plemeno v dvoch kategóriách – suka a pes a to za každý príslušný rok. Do súťaže sa môžu zapojiť jedince ktoré sú v majetku člena BK SR (člen musím mať uhradené členské). Súťaž sa vyhodnocuje na základe bodov získaných z absolvovaných výstav –titulov.

 • V1 – V3 -  3 body, V bez poradia – 2 body, VD -1 bod, VN -2 body, N – 1  bod
 • CAJC, res. CAC – 4 body
 • CAC, res. CACIB, klubový víťaz mladých, víťaz špeciálnej výstavy mladých, najkrajší pes triedy čestnej a veteránov, titul CC – 5 bodov
 • CACIB, klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy, BOJ, Cruft´s Qualification, najkrajší pes a najkrajšia suka KV alebo ŠV, derby víťaz, národný víťaz, víťaz Slovenska, umiestnenie na ktorom koľ vek mieste v záverečných súťažiach (najkrajší pár, chovateľská stanica, najkrajší pracovný pes) ,,, a podobne  – 6 bodov
 • BOS, BOB, - 7 bodov
 • BOG1, JBOG – 8 bodov, BOG2, JBOG2 – 7 bodov, BOG3, JBOG3– 6 bodov
 • BIS1, JBIS1 – 10 bodov, BIS2, JBIS2– 9 bodov, BIS3, JBIS3 – 8 bodov
 • Na oblastných výstávách  - VT (víťaz triedy) - 3 body, OV (oblastný víťaz) - 4 body, VP (víťaz plemena) - 5 bodov

 

Kópie posudkových listov zasielajte do konca kalendárneho roku (najneskôr do 31.12., po tomto dátume už nebudú akceptovateľné) na:

e-mail: bassetklubslovensko@gmail.com

 


TOP BASSET  - VÝKON  

Pravidlá súťaže:

Súťaž sa vypisuje samostatne pre každé plemeno v dvoch kategóriách – suka a pes a to za každý príslušný rok. Do súťaže sa môžu zapojiť jedince ktoré sú v majetku člena BK SR (člen musím mať uhradené členské). Súťaž sa vyhodnocuje na základe absolvovaných skúšok a im pridelených koeficientov a následne bodov.

 

Koeficienty pre skúšky:

 • Farbiarske skúšky duričov FSD – 1,7
 • Farbiarske skúšky malých plemien FSMP – 1,6
 • Skúšky duričov SD – 1,8
 • Lesné skúšky malých plemien LSMP – 1,7
 • Skúšky vlôh malých plemien SVMP – 1,2
 • Jesenné skúšky malých plemien JSMP - 1,3
 • Všestranné skúšky malých plemien VSMP – 1,3
 • Špeciálne skúšky z vodnej práce VP – 1,3

 

Bonusové body:

 • Víťaz skúšok – 80 bodov
 • CACIT – 80 bodov
 • Res. CACIT – 50 bodov
 • CACT – 50 bodov
 • Res. CACT - 25 bodov
 • CCT - 50 bodov
 • Diviačar – 50 bodov
 • I. cena – 30 bodov
 • II. cena – 15 bodov
 • III. Cena – 5 bodov
 • Ak pes na akýchkoľvek skúškach preukazuje hlasitosť – je zapísaný v rozhodcovskej tabuľke ako hlásič – pripíše sa mu ďalších 30 bodov
 • Ak sa pes zúčastní akéhokoľvek  memoriálu, resp. iného podobného ,,vyššieho,, podujatia a ak sa umiestnil najhoršie v III. cene, bude mu pripočítaný bonus 20 bodov
 • V prípade ak pes absolvuje iné ako poľovné skúšky - Agility, canisterapeutické skúšky a podobne (tiež treba doložiť potvrdenie, certifikát), pripíše sa mu ďalších 30 bodov

 

Kópie rozhodcovských tabuliek, certifikátov zasielajte do konca kalendárneho roku (najneskôr do 31.12., po tomto dátume už nebudú akceptovateľné) na:

e-mail:bassetklubslovensko@gmail.com