Klubový šampión krásy BK SR - CC

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy BK SR

Udelenie titulu Klubový šampión krásy BK je podmienené:

1. Jedinec musí získať 3 x CC na výstavách poriadaných BK SR, resp. 2 x CC na výstavách poriadaných BK SR  a jeden CAC získaný mimo výstavy poriadanej BK SR

2. Dva CC musia byť získané na Klubovej výstave so zadávaním titulu Klubový víťaz, alebo špeciálnej výstave BK SR Jeden CC sa môže nahradiť titulom CAC získaným na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách poriadaných SKJ

3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión BK SR musí byť členom BK SR

 

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy BK SR - CC (Certificate Club)

1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách poriadaných BK SR

2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením V1

3. CC nie je nárokové

4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už  titul Klubový šampión BK SR získal

 

Klubový šampión krásy mladých BK SR

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých BK SR

Udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých BK SR je podmienené:

1. Získaním 3 x CAJC

2. Jedno z 3 potrebných čakateľstiev musí byť získané na výstave usporiadanej BK SR a to Klubovej, alebo Špeciálnej, ostatné môžu byť získané na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách poriadaných SKJ

3. CAJC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami

4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión mladých BK SR musí byť členom BK SR (členstvo musel mať platné už v čase získania titulov).

Uvedené podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy BK SR nadobúdajú platnosť od 1.1.2017.

V prípade minulých rokov je tiež možnosť využitia titulov CAJC a CAC na udelenie titulu Klubový šampión krásy bez CC iba v týchto podmienkach:

1. Jedinec musí získať 3 x CAC

2. Jedno CAC musí byť získané na Klubovej výstave so zadávaním titulu KV, ostatné môžu byť získané na špeciálnych výstavách BK SR alebo na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách poriadaných SKJ

3. CAC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami

4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión BK SR musí byť členom BK SR (členstvo musel mať platné už v čase získania titulov).

 

Každý majiteľ psa, v prípade splnených podmienok, žiada o udelenie šampionátu sám.

Diplom zasielame poštou  na vyžiadanie majiteľa psa a to po uhradení poplatku na účet klubu v hodnote 5,00 eur.

V prípade otázok píšte na  bassetklubslovensko@gmail.com