KLUBOVÝ ŠAMPIÓN PRÁCE BK SR - CCT

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampionát práce BK SR (CCT)

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce BK SR (CCT):

  1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných BK SR
  2. CCT sa môže udeliť najlepšiemu jedincovi z každého plemena, ktorý skončil v I. cene
  3. CCT nie je nárokové
  4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce BK SR získal

Udelenie titulu Klubový šampión práce BK SR je podmienené:

  1. Jedinec musí získať 3x 1 cenu na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Pričom titul CCT musí získať 2x na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných BK SR. A 1x 1 cenu na akýchkoľvek iných skúškach poľovnej upotrebiteľnosti organizovaných na Slovensku, alebo v zahraničí.
  2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
  3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce BK SR, musí byť členom BK SR (členstvo musel mať platné už v čase absolvovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti).

Uvedené podmienky pre titulu Klubový šampión práce BK SR (CCT) nadobúdajú platnosť od 1.1.2017.

 

V prípade minulých rokov (teda do 31.12.2016) je tiež možnosť získania titulu Klubový šampión práce BK SR za týchto podmienok:

  1. Jedinec musí získať 3x I. cenu na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti na Slovensku, alebo 2x I. cenu na Slovensku a 1x I. cenu v zahraničí. Musí získať minimálne 2x CACT z toho minimálne 1x na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  usporiadaných BK SR.
  2. CACT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
  3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce BK SR, musí byť členom BK SR (členstvo musel mať platné už v čase absolvovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti).

 

Každý majiteľ psa, v prípade splnených podmienok, žiada o udelenie šampionátu sám.

Diplom zasielame poštou  na vyžiadanie majiteľa psa a to po uhradení poplatku na účet klubu v hodnote 5,00 eur.

V prípade otázok píšte na  bassetklubslovensko@gmail.com