Informácie o nás

Výbor klubu

PREDSEDA: Doc. MUDr. LUDĚK  VRTÍK CSc.

Tel.: 0903/396 613
Email: ludek.vrtik@email.cz

 

TAJOMNÍK: Ing. MARIANNA RAJSKÁ,  PhD.

rajska.marianna@gmail.com

 

EKONÓM: Ing. KRISTÍNA VRTÍKOVÁ, PhD.

Email: kika.vrtikova@hotmail.com

 

PREDSEDA DOZORNEJ RADY:

Pozíciu zastupuje CARMEN PRUŽINOVÁ

bassetklubslovensko@gmail.com

 

VÝCVIKÁR: Ing. MÁRIO PÁPEŠ

Tel.: 0948/492 747

Email:mario.papesdo@gmail.com

 

PORADCA CHOVU: MVDr. ZUZANA KELECSÉNYIOVÁ

Tel.: 0903/ 712 106

Email: zana.kelecsenyiova@gmail.com

 

ČENOVIA DOZORNEJ RADY: MVDr. TMENA KUTIŠOVÁ

 

KOMUNIKÁCIA A SPRÁVCA WEBU a FBANDREA FERENCZY 

Email: bassetklubslovensko@gmail.com

Tel: 0905/ 726 084 

 
Vnútorné stanovy a poriadky Na stiahnutie
Organizačný poriadok Basset klubu SR pri SPZ              TU
Chovateľský poriadok Basset klubu pri SPZ TU
Prihláška do klubu TU
Prihláška na FSD Prihláška FSD.pdf
Splnomocnenie TU

 

Podmienky chovnosti

a/ 3 - x výborná (vo veku viac ako 12 mesiacov), získaná na klubových, špeciálnych, národných, celoštátnych, alebo medzinárodných výstavách pod záštitou FCI  na Slovensku a to min. od dvoch rôznych rozhodcov a úspešné absolvovanie bonitácie organizovanej BK SR.


alebo:


b/ 1 - x výborná alebo veľmi dobrá (vo veku viac ako 12 mesiacov) získaná na klubových alebo špeciálnych výstavách BK SR, úspešné absolvovanie bonitácie organizovanej BK SR a úspešné absolvovanie pracovných skúšok organizovaných basset klubom SR.

Pozn. - Každý jedinec sa musí aspoň jeden krát zúčastniť  KV alebo ŠV organizovanej BK SR a však do podmienok chovnosti sa započítava iba absolvovanie výstavy vo veku viac ako 12 mesiacov.

Iba po splnení týchto podmienok môže majiteľ požiadať o oficiálne zapísanie chovnosti jedinca na SPZ do PP.

V prípade záujmu, môžu majiteľa CHJ požiadať správcu webu o zaevidovanie CHJ na web BK SR.

V  prípade  nedodržania podmienok chovnosti a aj v takom prípade nahlásenia psa na SPZ za chovného, hrozí postih, vylúčenie z klubu. 

 

OZNAM pre každého nového budúceho člena BK SR

V prípade záujmu o členstvo v klube postupujte podľa nasledovného:

1, Pošlite vyplnenú prihlášku na e-mail BK SR

2, O prijatí prihlášky Vás bude klub informovať v pomerne rýchlej dobe

3, Až po potvrdení členstva sa uhrádza zápisný poplatok a členský poplatok

 
Ostatné stanovy, poriadky a informácie  Na stiahnutie 
  • Výstavný poriadok FCI
  • Medzinárodný chovateľský poriadok
  • Poriadok pre medzinárodné šampionáty

TU
  • Stanovy SKJ
  • Chovateľský poriadok SKJ
  • Výstavný poriadok SKJ
  • Chovateľské stanice - smernica
  • Definícia obchodníka so psami, osoby spolupracujúce s 
  • obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu 
  • o pôvode - smernica
 


TU

 

Zdroj: Slovenská kynologická jednota