Informácie o nás

Výbor klubu

PREDSEDA: Doc. MUDr. LUDĚK  VRTÍK CSc.

Tel.: 0903/396 613
Email: ludek.vrtik@email.cz

 

TAJOMNÍK: Ing. MARIANNA RAJSKÁ, PhD.

Tel.: 0903/838 151
Email: bassetklubsr@gmail.com

 

EKONÓM: Ing. KRISTÍNA VRTÍKOVÁ, PhD.

Email: kika.vrtikova@hotmail.com

 

PREDSEDA DOZORNEJ RADY: JUDr. VLADIMÍR DODRV

Email: akdodrv@pobox.sk

 

VÝCVIKÁR: Bc. MÁRIO PÁPEŠ

Tel.: 0948/492 747

Email: mario.papes82@gmail.com

 

PORADCA CHOVU: MVDr. ZUZANA KELECSÉNYIOVÁ

Tel.: 0903/ 712 106

Email: zana.kelecsenyiova@gmail.com

 

ČENOVIA DOZORNEJ RADY: CARMEN PRUŽINOVÁ, MVDr. TMENA KUTIŠOVÁ

KOMUNIKÁCIA A SPRÁVCA WEBU: Ing. MARIANNA RAJSKÁ, PHD.

 
Vnútorné stanovy a poriadky Na stiahnutie
Organizačný poriadok Basset klubu SR pri SPZ              TU
Chovateľský poriadok Basset klubu pri SPZ TU
Prihláška do klubu TU
Prihláška na FSD Prihláška FSD.pdf

 

Podmienky chovnosti

a/ 3 - x výborná (vo veku viac ako 12 mesiacov), získaná na klubových, špeciálnych, národných, celoštátnych, alebo medzinárodných výstavách pod záštitou FCI  na Slovensku a to min. od dvoch rôznych rozhodcov a úspešné absolvovanie bonitácie organizovanej BK SR.


alebo:


b/ 1 - x výborná alebo veľmi dobrá (vo veku viac ako 12 mesiacov) získaná na klubových alebo špeciálnych výstavách BK SR, úspešné absolvovanie bonitácie organizovanej BK SR a úspešné absolvovanie pracovných skúšok organizovaných basset klubom SR.

Pozn. - Každý jedinec sa musí aspoň jeden krát zúčastniť  KV alebo ŠV organizovanej BK SR a však do podmienok chovnosti sa započítava iba absolvovanie výstavy vo veku viac ako 12 mesiacov.

Iba po splnení týchto podmienok môže majiteľ požiadať o oficiálne zapísanie chovnosti jedinca na SPZ do PP.

 

O splnení podmienok musí každý majiteľ psa, suky, informovať tajomníka klubu, aby sa jedinec zaevidoval na webovej stránke medzi chovné jedince!

V  prípade  nedodržania podmienok chovnosti a aj v takom prípade nahlásenia psa na SPZ za chovného, hrozí postih, prípadne vylúčenie z klubu. 

 
Ostatné stanovy, poriadky a informácie  Na stiahnutie 
  • Výstavný poriadok FCI
  • Medzinárodný chovateľský poriadok
  • Poriadok pre medzinárodné šampionáty

TU
  • Stanovy SKJ
  • Chovateľský poriadok SKJ
  • Výstavný poriadok SKJ
  • Chovateľské stanice - smernica
  • Definícia obchodníka so psami, osoby spolupracujúce s 
  • obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu 
  • o pôvode - smernica
 


TU

 

Zdroj: Slovenská kynologická jednota