Kontakt

 

Email:  bassetklubslovensko@gmail.com

 

Výbor klubu

PREDSEDA: Doc. MUDr. LUDĚK  VRTÍK CSc.

Tel.: 0903/396 613
Email: ludek.vrtik@email.cz

 

TAJOMNÍK: Ing. MARIANNA RAJSKÁ,  PhD.

rajska.marianna@gmail.com

 

EKONÓM: Ing. KRISTÍNA VRTÍKOVÁ, PhD.

Email: kika.vrtikova@hotmail.com

 

PREDSEDA DOZORNEJ RADY:

Pozíciu zastupuje CARMEN PRUŽINOVÁ

bassetklubslovensko@gmail.com

 

VÝCVIKÁR: Ing. MÁRIO PÁPEŠ

Tel.: 0948/492 747

Email:mario.papesdo@gmail.com

 

PORADCA CHOVU: MVDr. ZUZANA KELECSÉNYIOVÁ

Tel.: 0903/ 712 106

Email: zana.kelecsenyiova@gmail.com

 
 
 

Kontaktujte nás