Kontakt

 

Email:  bassetklubsr@gmail.com

PREDSEDA: Doc. MUDr. LUDĚK  VRTÍK CSc.

Tel.: 0903/396 613
Email: ludek.vrtik@email.cz

 

TAJOMNÍK: Ing. MARIANNA RAJSKÁ, PhD.

Tel.: 0903/838 151
Email: bassetklubsr@gmail.com

 

EKONÓM: Ing. KRISTÍNA VRTÍKOVÁ, PhD.

Email: kika.vrtikova@hotmail.com

 

PREDSEDA DOZORNEJ RADY: JUDr. VLADIMÍR DODRV

Email: akdodrv@pobox.sk

 

VÝCVIKÁR: Bc. MÁRIO PÁPEŠ

Tel.: 0948/492 747

Email: mario.papes82@gmail.com

 

PORADCA CHOVU: MVDr. ZUZANA KELECSÉNYIOVÁ

Tel.: 0903/ 712 106

Email: zana.kelecsenyiova@gmail.com

 
 

Kontaktujte nás