Poľovné skúšky

 
Basety patria do VI. FCI skupiny - Duriče, farbiare a príbuzné plemená.
Podľa skúšobného poriadku môžu basety absolvovať až osem skúšok z výkonu poľovných psov. Medzi najčastejšie absolvované patria farbiarske skúšky duričov, prípadne farbiarske skúšky malých plemien, alebo skúšky duričov. 
 

Skúšobné poriadky a rozhodcovské tabuľky

 
Platné od 3.5.2013 Na stiahnutie
Skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien a retrívrov
JSMP - Jesenné skúšky malých plemien
LSMP - Lesné skúšky malých plemien
FSMP - Farbiarske skúšky malých plemien
VSMP - Všestranné skúšky malých plemien
  TU 
Skúšobný poriadok pre skúšky duričov
SD - Skúšky duričov
FD - Farbiarske skúšky duričov
 

TU
Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov
VP - Špeciálne skúšky z vodnej práce
 
TU
SVMP - Skúšky vlôh malých plemien TU
 
Všeobecné zásady pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov
 
 TU 
 

 

Slovenský šampión práce

 

Podmienky a žiadosť Na stiahnutie
Šampión práce                                                                             TU

 

Zdroj: Slovenská kynologická jednota