Členské na rok 2021

16.11.2020 10:42

 

Vážení členovia klubu,

dávame do pozornosti, aby ste nezabudli uhradiť členské na rok 2021 najneskôr do konca januára 2021. Cena je nezmenená, teda 15 eur na rok. https://bassetklubsr.webnode.sk/clenske-poplatky/

 

V prípade, ak niekto neuhradí členské do konca januára 2019 a naďalej chce ostať členom, bude musieť okrem členského 15 eur, uhradiť opätovne aj zápisné v hodnote 15 eur, teda spolu 30 eur. 

BK SR