KV BK SR 2022 + bonitácia

20.02.2022 19:58

Basset klub Slovenskej republiky 

Klubová VÝSTAVA  BASSETOV

s udeľovaním CAJC, CAC, rCAC, CC, Klubový víťaz mladých, klubový víťaz, BOS, BOB a Víťaz KV 2022 (Klubový titul môže získať iba pes člena BK SR)

KV bude spojená s bonitáciou (Bonitácia je prípustná od veku 12 mesiacov).

Rozhodca: Ing. Iva Černohubová, CZ

Termín výstavy je 14.5.2022

Miesto výstavy: Rastislavice

PRIHLASOVANIE psov na výstavu aj na bonitáciu bude cez www.onlinedogshows.sk 

PROPOZÍCIE TU

Termín výstavy je 14.5.2022 Miesto výstavy: RastislaviceBasset klub Slovenskej republiky 
Klubová VÝSTAVA         BASSETOV
s udeľovaním CAJC, CAC, rCAC, CC, Klubový víťaz mladých, klubový víťaz, BOS, BOB a Víťaz KV 2022 (Klubový titul môže získať iba pes člena BK SR)
KV bude spojená s bonitáciou (Bonitácia je prípustná od veku 12 mesiacov).
Rozhodca: Ing. Iva Černohubová, CZ
Termín výstavy je 14.5.2022 Miesto výstavy: Rastislavice