OZNAM ČLENOM BK SR!

11.11.2022 13:02

OZNAM ČLENOM BK SR!

Členské na rok 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do konca januára 2023. V opačnom prípade vám členstvo klube končí, BK SR.