OZNAM!

11.01.2021 10:08

 

Na podnet MVDr. T. Kutišovej, sa výbor Basset klubu SR zaoberal vzniknutou situáciou spôsobenou Covid 19 vírusom a nemožnosti usporiadania výstav klubových, špeciálnych, medzinárodných, národných a pod., bonitáciou a tým aj uchovnenia jedincov. Plne chápeme chovateľov, ktorí sú tým postihnutí, že si nemôžu splniť dané podmienky chovnosti. Výbor hľadal spôsob, ako by svojim členom uľahčil uchovnenie jedincov a tým aj podporil chovateľov. Dohodli sme sa, že ak by pre pandemickú situáciu nemohla byť usporiadaná klubová výstava dňa 1.5.2021 na Kamennom Mlyne, ktorá by bola spojená aj s bonitáciou, potom by bolo riešením ustanovenie bonitačnej komisie, ktorá by pozostávala z 3 rozhodcov. Táto bonitácia by nahradila aj výstavu. Všetky náklady za bonitáciu, ktoré by boli spojené s cestou, ev. ubytovaním a posudzovaním rozhodcov by hradili majitelia bonitovaných psov.

Výbor Basset klubu SR